Regulamin

1. Apartament lub pokój wynajmowany jest na okres określony w rezerwacji przesłanej przez Klient do obiektu „Marina Primore“.

2. Obiekt „Marina Primore“ przesyła Klientowi potwierdzenie rezerwacji  drogą poczty elektronicznej lub w formie sms-a.

3. Klient podczas zameldowania musi okazać dokument tożsamości i przesłane potwierdzenie.

4. Obiekt „Marina Primore“ ma prawo odmówić Klientowi zakwateroawnia jeżeli nie okaże on obsłudze obiektu dokumentów określonych punkcie 3.

5. W obiekcie „Marina Primore“ obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00-07.00

6. W godzinach nocnych w apartamentach mogą przebywać jedynie osoby zgłoszone podczas zameldowania.

7  W przypadku przebywania w apartamencie większej liczby osob niż zgłoszona podczas zameldowania, w dniu wykwaterowania zostanie automatycznie naliczona Klientowi opłata dodatkowa w wysokości 100 zł za każdą osobę nie zgłoszoną za każdą dobę pobytu.

8. Doba w obiekcie „Marina Primore“ trwa od 15.00 do 11.00 dnia następnego.

9. Zameldowanie odbywa się w godzinach od 15.00 do 22.00. W przypadku przyjazdu Klienta po godzinie 22.00 zostanie naliczona opłata dodatkowa w wyskości 40 zł

10. Apartament lub pokój  po zakończonym pobycie musi być zdany opiekunowi klienta w godzinach 08.00-11.00.

11. W każdym apartamencie i pokoju znajduje sie lista jego wyposażenia. Klient zobowiązany jest do jej sprawdzenia niezwłocznie po rozpoczęciu pobytu, a w przypadku stwierdzenia jakiś braków lub uszkodzeń zgłosić je natychmiast Opiekunowi Klienta. Lista wyposażenia stanowi podstawę zdania kompletnego apartamentu lub pokoju.

12. Klient ponosi  odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody w  apartamentach , pokojach  oraz  w częściach  wspólnych obiektu, jak również odpowiada materialnie  za braki w wyposażeniu zajmowanych apartamentów i pokoi.

13 Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty niezbędnej do pokrycia kosztów wszystkich napraw szkód  wyrządzonych przez niego i jego gości oraz zakupu brakującego wyposażenia.

14. Obiekt „Marina Primore“ nie ponosi odpowiedzialności za utratę rzeczy pozostawionych przez Klienta w pokoju lub skradzionych z niego w wyniku włamania.

15. W całym obiekcie „Marina Primore“ obowiązuje całkowity zakaz palenia z wyłączeniem strefy specjalnie oznaczonej w obszarze zewnętrznego patio.

16. W apartamentach i pokojach zabronione jest korzystanie z grzałek elektrycznych, żelazek, ogrzewaczy powietrza, i innych urządzeń stanowiących zagrożenie pożarem, nie będących wyposażeniem standardowym apartamentu lub pokoju.

17. Pobyt zwierząt możliwy jest tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z Opiekunem Klienta i tylko w wybranych apartamentach za dodatkową opłatą 50 zł za zwierzę za cały pobyt.

18. Wszystkie usługi dodatkowe realizowane są przez Obiekt „Marina Primore“ we współpracy z jego kontrahentami. Wyłączną odpowiedzialność wobec Klienta za te usługi ponoszą  każdorazowo poszczególni kontahenci.

19. Anulowanie rezerwacji dokonanej przez Klienta odbywa się według następujących zasad:
- na więcej niż dwie doby  przed rozpoczęciem pobytu obiekt „Marina Primore“ pobiera opłatę w wysokości  20% wartości dokonanej rezerwacji,

- na więcej niż dobę przed rozpoczęciem pobytu obiekt „Marina Primore“ pobiera opłatę w wysokości  50% wartości dokonanej rezerwacji,

- na dobę przed rozpoczęciem pobytu obiekt „Marina Primore“ pobiera opłatę w wysokości  100% wartości dokonanej rezerwacji,

20. Klient podczas całego pobytu w godzinach 08.00-23.00 pod specjalnym numerem telefonu podanym w ulotce informacyjnej pozostawionej w apartamencie ma kontakt ze swoim Opiekunem Klienta, który udziela wszelkich informacji na temat pobytu w obiekcie „Marina Primore“.